Loading...
DeneyimGenelStartups

Dijital Girişimciler için KOSGEB Destekleri7 DK'DA OKUNUR

KOSGEB Destekleri

Yeterli sermayesi olmadığını düşünen tüm dijital girişimciler için kaleme aldığım “Dijital Girişimciler için KOSGEB Destekleri” yazımı sizlerle paylaşıyorum, iyi okumalar…

Dijital Girişimcilik Nedir?

Web tabanlı ve teknoloji odaklı, gelir ve fayda getirebilecek proje faaliyetlerini “dijital girişimcilik” olarak tanımlamak istiyorum. Dijital girişimciliğin temel argümanlarını finansman, fikir ve tabiî ki girişimci olarak üç ana dala ayrıştırabiliriz. Bu üçlüyü üç silahşora, üçlü sacayağına veya mahşerin üç atlısına benzetebiliriz.  Hemen çokbilmiş gibi mahşerin dört atlısı vardı sen üç atlı diyorsun demeyin. Teşbihte hata olmaz. Ama yazımın sonun da hatırlatın bana dördüncü atlıya ne oldu onuda size ayrıca anlatacağım, aman unutturmayın……

Girişimcilik dünyasında, girişimcilik fikirlerinin çokluğu buna mukabil paranın yokluğu meşhurdur. Hele Türk girişimciler arasında akıl verenin çok para verenin yok olduğu konusunda şaibeler de dolaşmakta olduğuna dair rivayetlerde var olduğu söylenir. Vallahi ben söyleyenlerin yalancısıyım, siz daha iyisini bilirsiniz…..

Şaka bir yana girişimin bir fikir aşamasından yatırım aşamasına geçebilmesi hayat bulup gerçek hayatla yüzleşmesi için para şart. Ama sadece para da yeter mi? Orası da bir muamma. Gelin olayı biraz ciddileştirelim devlet babaya başvuralım. Bakalım devlet baba bize babalık yapar mı bir görelim……

Dijital Girişimcilik için KOSGEB Destekleri

Önce işin felsefesini bi anlayalım,

Kendi işini kurmak istiyorsan, ticaret hayatına atılmak istiyorsan, yeni bir iş, yeni bir gelir kapısı sağlamak isteyenlerdensen, bu planlarını hayata geçirmek için sadece istemenin yeterli olmadığını biliyorsundur herhalde. Biliyorsun değil mi?

Elbette herhangi bir işte başarılı olabilmek için öncelikle düşünmek, istemek, planlamak ve adım atmak gerekir. Ancak işin bir de maddi boyutu vardır. Ah bu parayı icat edene ne demeli. (içinden geçenleri bana mutlaka yazmalısın.)

Eğer yeterli miktarda kapital (kapital=para:)) yoksa bu planlar hayal orada kal! İşte bu noktada, yeni girişimcilerin öncelikle kendine daha sonra da ülke ekonomisine fayda sağlaması için devlet baba atağa geçip destek kredilerini devreye sokmaktadır. Girişimcilerin yaptığı projeler için devletin yaptığı yardıma hibe denmektedir. Devlet babanın eli yok sonuçta. (paraları dağıtmak pardon iletmek için) işte bu aşamada oyuna ismiyle müsemma Kosgeb giriyor.

KOSGEB Nedir?

Uzun adı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kısa adı KOSGEB eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir. Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin karşılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmuştur. KOSGEB ayrıca bu işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ’lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Belirtilen tüm bu hedefler için KOSGEB girişimciliğin yaygınlaşması ve başarı elde edecek işletmelerin kurulmasını sağlamak için tüm girişimcilerle ve adaylara farklı destekler sağlamaktadır. Çünkü girişimcilik arttıkça istihdam problemleri ve ekonomik kalkınmadaki sorunlara çözümler sağlayacaktır. KOSGEB hibelerinden ve uygun faiz oranları gibi banka desteklerinden faydalanabilmek adına kayıtlı bir işletme olmanız gerekmektedir. Henüz işletme yokken desteklerin birçoğu verilmemektedir.

Son iki paragraf tamamen KOSGEB niye var anlamanız için yazıldı, sıkılmış olabilirsiniz ama o kadar mevzuat olacak artık. Şimdi işin matematiğine gelelim. Yani kosgeb neye ne kadar para, pardon destek veriyor onu anlatayım isterseniz….

KOSGEB destek programların da durum şöyle Arkadaşlar ama baştan söyliyeyim bu bilgiler zaten google amcadan öğrenilebilecek kitabi bilgiler o yüzden biraz sıradan gelebilir, daha detay bilgi ve sorularınızı özelden bana ilettiğinizde hizmete özel bilgiler emrinize amade bilmenizi isterim çok uzattım biliyorum detaylar aşağıda ;

Gelsin KOSGEB Destekleri

Şimdi size detaylı bir şekilde KOSGEB desteklerinden bahsetmek istiyorum.

KOSGEB, Kobi Proje Destek Programı

İlk olarak detay vereceğim desteğin adı KOSGEB tarafından KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI adı altında isimlendirilmiş.

Programın amacı işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması olarak belirlenmiş.

Bu kapsamda proje uygulama süresi 6 ila 24 ay arasında planlanan projelere 150.000 TL’ye kadar  %50-60 arasında hibe destek verilmektedir. Bu kapsamda İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir.

Kosgeb’in destek vermek için çok nazlandığını söylemem lazım burada konusu geçmişken. Öyle her şeye destek vermiyor arkadaşlar.  Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, ham madde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

KOSGEB, Tematik Proje Destek Programı

İkinci olarak detay vereceğim desteğin adı KOSGEB tarafından TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI adı altında isimlendirilmiş.

Programın amacı KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması olarak belirlemiş.

KOSGEB dönemler halinde KOBİGEL adı altında bu program kapsamında çağrıya çıkmaktadır. Çağrı Esaslı Tematik Program desteklenecek proje giderleri personel ücretleri ve seyahat giderleri, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri,  genel idari giderler (azami %10) olarak desteklenmektedir.

KOSGEB, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Üçüncü olarak detay vereceğim desteğin adı KOSGEB tarafından AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL  UYGULAMA DESTEK PROGRAMI adı altında isimlendirilmiş.

Programın amacı Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması olarak belirlenmiş. Proje süresi Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir şekilde öngörülmüştür. Bu program kapsamında para pardon destek verilecek iş kalemlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Göz gezdirin bakalım belki size uyan bir şey vardır belki…   

Dijital Girişimciler için KOSGEB Destekleri
Dijital Girişimciler için KOSGEB Destekleri

KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı

Son bahsedeceğim destek konusu da GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI  adı altında ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesini öngörmektedir.

Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (Üniversite, İŞKUR, Meslek Kuruluşu, Belediye, İSMEK v.b.) tarafından düzenlenebilir.

Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. KOSGEB girişimcilik sertifikasına sahip olup proje sunan kişilere 50.000 TL hibe 100.000 TL’de geri ödemeli destek verilmektedir.

Eveet…

Size şunu söyleyeyim ki devlet baba para musluğunu açmış vaziyette. Fikri olana, iş yapmak isteyene, icat çıkarana velhasıl kafasını çalıştırana destek gani. Şimdi çalıştırın artık saksıyı. Ha bu arada Tübitak, Kalkınma Ajansları, TKDK ve daha bir sürü kurum da kafasını çalıştıranlara destek veriyor.

Mahşerin 4 Atlısı!

Ya bu arada dördüncü atlıyı unuttum sanmayın. Atımız kayıp arkadaşlar. Hayata geçmeyen, geçirilemeyen fikirlerimizin yükünü taşıyan atımızı kaybettik. Her hal yükü ağır geldiğinden kaçtı. Yükü hafifletmemiz lazım yoksa bu yükü biz nasıl taşıyacağız?

Fikri olan paylaşsın değil mi?

Görüşmek üzere…

Fatih Taslak
Fatih Taslak
One comment
  1. Akif

    Merhaba Fatih bey
    Turkiyede ikamet Edip, ingilizce websitem üzerinden Amerika, kanada ve UK vatandaşlarına ürün pazarlamaktayim. Bunu da satış ortaklığı(affliate marketing) ile yapmaktayım. Yurtdışında çok popüler olan bu sistem Türkiye’de pek bilinmemekte.
    Bu sitemi/sistemi ilerletmem için nakde ihtiyacim var bu konuda destek alabilir miyim? Ne ofis kirası ne vergi odemelerim ne de şirketim var. Net kazancım dolar olduğu için Türkiye’ye ülkeme katkım da var. Görüşlerinizi alabilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editör'ün Seçimi
SEO Uyumlu Makale Hazırlama Kuralları
Google Search Console
Dijital Pazarlama Çalışmalarında Yapılan 5 Büyük Hata
Pazarlamada Koçluk ve Mentorluk